Profil Pesantren Daarut Tauhiid

Profil Lembaga Pesantren

Lembaga Pesantren adalah salah satu Direktorat di bawah Yayasan Daarut Tauhiid yang menjalankan program–program pelayanan ibadah, diniyah dan pendidikan non formal. Lembaga ini menaungi Unit Dewan Kemakmuran Masjid dan Unit Baitul Qur’an.

VISI

Menjadi model pesantren yang mendakwahkan nilai-nilai  tauhid untuk  melahirkan generasi muslim yang taat beribadah serta  berakhlak mulia.

MISI

Menyelenggarakan pendidikan non formal yang berkualitas dalam pembinaan sumber daya mukmin yang unggul serta memiliki nilai-nilai tauhid.

Menyelenggarakan program pendidikan Al-Quran yang profesional untuk melahirkan generasi Qur’ani yang bertauhiid serta berakhlaqul karimah.

Meningkatkan pelayanan ibadah dengan konsep masjid “makmur“ model, amanah, khidmat, manejeman, unik dan rahmatan lil’aalamiin berlandaskan tauhid.

Mengoptimalkan penyebarluasan dakwah tauhid melalui media digital.

Dewan Pengurus Harian

Kepala Harian              : H. Mulyadi Al Fadhil, S.Sos, M.Pd
Wakil Kepala Harian   : Dadan Junaedi, S.Pd.I
Kepala Sekretariat      : Yana Nurjaman, S.E
Ketua DKM                   : Dadang Subagja, S.Kom
Ketua Baitul Qur’an     : Sigit Bayu Anggoro, M.Pd

Alamat Kantor

Pusat                    : Jl. Gegerkalong Girang No. 38 Sukasari, Bandung

Cabang Eco         : Jl. Cigugur Girang No.33 Parongpong, Kab. Bandung Barat

Cabang Jakarta  : Jl. Cipaku I No. 43 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Masjid Daarut Tauhiid Bandung

Masjid Eco Pesantren Bandung Barat

Masjid Daarut Tauhiid Jakarta

X
× Chat WA admin